Katowice
Ogólnopolski Zjazd Kół Nauk Psychologicznych
21 maja 2018
0

“WITAMY NA ŚLĄSKU”
to hasło przewodnie tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Nauk Psychologicznych!

Organizatorzy zapewnili uczestnikom 2 dni obfitujące w atrakcje: certyfikowane warsztaty oraz panele tematyczne z zakresu psychologii klinicznej, psychokryminalistyki, psychodietetyki, psychologii społecznej, a także seksuologii.

Księgarnia TAK Czytam w Katowicach miała niepowtarzalną okazję współdziałać przy organizacji tego wspaniałego wydarzenia.Uczestnicy otrzymali od nas książkowe upominki!

Spotkanie działaczy z całego kraju miało na celu nawiązanie współpracy, poszerzenie wiedzy i wymianę doświadczeń – cel został osiagnięty!

Brawa dla organizatorów: koło naukowe KATOflow oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach

https://www.facebook.com/KNKatoflow/

https://www.facebook.com/pages/SWPS-Uniwersytet-Humanistycznospo%C5%82eczny-Wydzia%C5%82-Zamiejscowy-w-Katowicach/957501294262965